Materialer

Å bruke plast kan ha mange fordeler. Vi opplever ofte at plast erstatter metall på grunn av pris, formingsmuligheter og vekt.

Noen av de mest brukte materialer til vakuumforming er ABS, polystyren, polycarbonat, acryl, polyetylen, polypropylen, PVC og PETG. Faktorer som må tas i betraktning når materialer skal velges er mellom annet slagstyrke, kjemikaliebestandighet, brennbarhet, temperatur og UV-stabilitet. Vi og våre råvareleverandører kan gi råd.

Det meste av vårt produksjonsspill resirkuleres og brukes i produksjon av nye plater.