Produktutvikling, former og utstyr

Vi er nesten alltid koblet tidlig inn i utviklingsprosessen av nye produkter. Vi gir råd om utforming, alternative løsninger tilpasset vakuumforming, og materialvalg.

Mye av formene freses fra kundens 3D-filer, men vi bygger også former på vårt formverksted. Etter at former er ferdige, lager vi vakuumjigger og program for 5-aksefresing.